Vergi Uyuşmazlık Hizmetleri

Ülkemizde, mali mevzuatta sürekli yaşanan değişikliklerin vergi kanunlarını hiç olmadığı kadar karmaşık bir yapıya sokması mükellefler ile vergi idaresi arasında bazı uyuşmazlıklara ve ilave vergi ve cezalara sebep olmaktadır. Bu uyuşmazlıklar idare denetimi esnasında veya mükellefin idare ile olan ilişkisi esnasında ortaya çıkabildiği gibi mükellef açısından istenmeyen sonuçlarla da bitebilir. Böyle durumlarda EVR YMM VE DENETİM , mükelleflere vergi uyuşmazlıkları ile ilgili aşağıda belirtilen danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerini sunmaktadır.

- Vergi incelemeleri ile ilgili belge ve dokümantasyonun hazırlanması, tutanakların incelenmesi
- Uzlaşma veya dava açma ihtiyacının irdelenmesi ve bu süreçlere ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti
- Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti,
- Vergi ihtilafına gidilmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarının ve dava dilekçelerinin hazırlanması,
- Özelge başvurularının hazırlanması, sonuçların analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleri