KDV ve Diğer Dolaylı Vergilere İlişkin Hizmetler

Dolaylı vergiler kurumların nakit akış ve maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden kurumlar operasyonel kararlarını alırken bu hayati önem taşıyan vergiler büyük önem arz etmektedir.
 
Bu Vergiler;
 
- Katma Değer Vergisi
- Özel Tüketim Vergisi
- Gümrük Vergisi
- Çevre Vergisi
- Damga Vergisi
- Özel İletişim Vergisi
- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
- Diğer Dolaylı Vergiler
 
Uzmanlarımız, müşterinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını analiz ederek yukarıdaki vergilere ilişkin problemlerin çözümüne etkin katkı sağlamaktadırlar.