Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

EVR YMM VE DENETİM bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;
 

  1. - İlişkili kişi ve buna bağlı olan risklerin gözden geçirilmesi ve tespiti
  2. - Bu risklere bağlı olarak, yasal çerçevede modelin yeniden kurulması
  3. - Emsale uygunluk ilkesinden hareketle bedel veya fiyat tespiti (benchmark study)
  4. - İlgili kanun çerçevesinde çalışmaların derlenmesi, belgelendirilmesi ve raporlanması