Diğer Vergi Hizmetleri

. EVR YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM  ayrıca aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır. 
- Vergisel risklerin tespiti (tax due diligence)
- Bu risklerinin bağlı sonuçların değerlendirilmesi
- Vergi avantajlarını göz önünde bulundurarak satın alma yöntemlerinin alternatiflerinin ortaya konması
- Satın alma esnasında ilgili taraflara vergisel destek olunması
- Satın alma sonrasında vergisel danışmanlık ve vergi planlaması
- Uluslar arası satın alım söz konusu ise global vergi danışmanlığı
- İş ortaklıklarına ve konsorsiyumlara proje vergi danışmanlığı