Katma Değer Vergisi İade İşlemleri

Bilindiği gibi Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir. Ancak 3065 sayılı KDV Kanun bazı durumlarda yüklenilen katma değer vergisinin mükelleflere iadesine olanak sağlamaktadır. KDV istisnasına konu faaliyetlerden dolayı Türkiye’de ödenmiş olan Katma Değer Vergisi, yapılan alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporlarına istinaden vergi dairesinden iade olarak alınabilmektedir.

Bu durumlarda firmamız, ödenmiş olan KDV’nin yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporlarına göre mümkün olan en kısa sürede vergi dairesince iadesine ilişkin tüm çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan işlemlerin tecil-terkini, diğer istisnalardan doğan KDV iade işlemleri de hizmet portföyümüzde yer almaktadır.
 
KDV iadesi konusunda her türlü danışmanlık hizmetleri, bu departmanda görevli Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve denetim elemanlarınca verilmekte olup, tam tasdik incelemeleri sonucunda yapılacak tasdik işlemlerinin doğruluğu açısından, alt firma incelemelerinin tespiti, karşıt incelemeler ve analitik değerlendirmeler şirketimizce süratle ve titizlikle yerine getirilmektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.