Tam Tasdik YMM Hizmetleri

EVR YMM VE DENETİM  3568 Sayılı Yasa uyarınca Tasdik Yetkisi bulunan Yeminli Mali Müşavirler ve uzman kadrosu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabi şirketlerin ve Gelir Vergisi Kanunu’na tabi gerçek kişilere ait işletme ve teşebbüslerin mali yapısını analiz ederek en etkin vergi yapısını ortaya koymakta ve bu yapının düzenli olarak denetlenmesi suretiyle dönem sonu mali tablolarını ve beyannamelerini Tam Tasdik kapsamında tasdik etmektedir.
 
Bu hizmet kapsamında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
 
- Yürürlükteki vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planı çerçevesinde denetim
- Bu denetim esnasında tespit edilen muhasebe ve vergi hataları
- Bu hataların düzeltilmesi, eksiklerin giderilmesi ve bu hataların süresi içinde düzeltilmemesinden kaynaklanabilecek büyük cezai yükümlüklerin ortadan kaldırılması
- Kanunla belirlenen süreler içinde raporların düzenlenmesi
- Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi

Bu bağlamda kanunla belirlenen süreler içinde ilgili raporlar düzenlenmektedir. Bunlar;
 - Katma Değer Vergisi İade ve Tasdik Raporları
- Sermayenin Ödendiğine ilişkin Tespit Raporları
- Sermayeye Eklenecek İç Kaynakların Tespit Raporları
- Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporları
- Sermaye Artış Raporları
- ARGE Harcamaları Tasdik Raporları
- Diğer Özel Amaçlı Tasdik İşlem Raporları