Referanslar

REFERANSLARIMIZ

Ortaklarımız bugüne kadar uzmanlık alanları ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmaları başarıyla sonuçlandırmışlardır

UNDP

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personeli için AB satın alma kuralları (PRAG) eğitimi

Avrupa Birliği

İnsan Kaynakları Geliştirme Programı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı IPA Koordinasyon Birimi’nin AB prosedürlerine gore Uygunluk ve Akreditasyon denetimi

 

Avrupa Komisyonu/ECO

 

“AB tarafından Kuzey Kıbrıs’ta finanse edilen tarım, KOBİ destek ve sivil toplum projelerinin düzenli izleme ve raporlaması

ECORYS

Çevre Bakanlığı AB IPA Birimi personeline yönelik PRAG satınalma kuralları ve ihale yönetimi eğitimi

Avrupa Komisyonu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı altında kurulacak olan IPA Koordinasyon ve Uygulama Birimi için kuruluşta izlenecek “yol haritası/road map” hazırlanması

Avrupa Komisyonu

Çevre Bakanlığı IPA Birimi AB prosedürlerine gore uygunluk ve akreditasyon denetimi

AB/ECORYS-GRONTMIJ

Çevre Bakanlığı ilgili personeli ile 60 il ve ilçe belediyesi personeline yönelik ileri düzeyli AB satınalma yönetimi eğitimi tasarım ve uygulaması

UNDP

İçişleri Bakanlığı  “İç Güvenlik Güçlerinin Sivil Gözetimi -Phase II” projesi için mantıksal çerçeve, proje fişi, proje aktivite planı ve bütçe hazırlığı

REGIO

 • Bağımsız Denetim Şirketi denetçileri için AB finansmanlı Projeleri İzleme ve Denetleme eğitimleri

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

 

 • Mali yönetimin koordinasyonu
 • Projelerin mali yönden denetimi
 • Hibe projelerinin değerlendirme ve sözleşme yönetimi
 • Merkezi olmayan sistem ile ilgili çalışmalar
 • Satın alma ve ihale değerlendirmelerinin koordinasyonu
 • Sözleşme ve satın alma belgelerinin kontrolü
 • Ödeme ve tahsilatların yönetimi
 • Finansal Bilgi Sistemlerinin yönetimi (CRIS,SINCOM,ABAC)
 • Bütçe kontrolü ve bütçelendirme
 • Proje yönetimi hakkında prosedürel danışmanlık
 • Yerinde proje denetimi
 • Avrupa Komisyonu Brüksel merkezi ile ortak çalışmalar yürütülmesi
 • Türk devlet makamları ile  ortak çalışmalar yürütülmesi

Başbakanlık Proje Uygulama Birimi

 

 • Dünya Bankası kurallarına göre proje yönetimi ve denetimi
 • Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası için teknik ve mali raporlama
 • Uygulayıcı kuruluşların koordinasyonu
 • Dünya Bankası satınalma kuralları hakkında uygulayıcı kuruluşlara kılavuzluk hizmeti verilmesi
 • Belediyeler  için  uluslararası kuruluşlardan ve Avrupa Komisyonundan fon desteği sağlama
 • Sözleşmelerin Yönetimi
 • Bigilendirme faaliyetleri

 

Maliye Bakanlığı

 

 • Genel ve özel bütçeli dairelerle fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan kuruluşlar ve bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşların teftişi
 • Dernek, vakıf ve sendikaların mali yönden teftişi
 • Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve kararların Maliye Bakanına ve Maliye Müfettişlerine tanıdığı teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılması
 • Vergi incelemeleri
 • Ulusal Bütçe hazırlığı ve bütçe yönetimi

DİĞER ÇALIŞMALAR

 

 

 • Yatırımlar için fizibilite etüdü
 • Makro ekonomik analizler
 • İstatistik ve ekonometri çalışmaları
 • Organize sanayi bölgeleri ile ilgili etüdler