Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1 Mart 2020 Tarihine Ertelenmiştir

09 Şubat 2020 tarihli ve 31034 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan  "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)" ile Bursa, Eskişehir ve Konya illeri hariç olmak üzere Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi 1 Mart 2020 olarak belirlenmiştir.
 
Bursa, Eskişehir ve Konya illeri için uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması çerçevesinde erteleme yapılmamıştır. Diğer taraftan uygulama Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler için 1 Ocak 2018’de başlamıştır. Buna göre bu iller dışındaki iller için uygulamanın başlangıcı 1 Mart 2020 olarak belirlenmiş olup, bu illerdeki mükelleflerin Ocak-Şubat SGK bildirimlerini eskisi gibi e-bildirge sistemi üzerinden takip eden ayın 23’üne kadar vermeleri gerekecektir.
 
Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200209-11.htm


Saygılarımızla