GEKAP Beyan Süreleri Değişti

Maliye Bakanlığınca yayımlanan   Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 3 nolu Tebliğ ile beyan dönemleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Söz konusu sirkülerimize ekte ulaşabilirsiniz. 

 
Görüntülemek İçin Tıklayınız